HỒ SƠ ỨNG TUYỂN TOYOTA CẦN THƠ

Xin vui lòng điền đầy đủ tất cả các câu hỏi dưới đây, đính kèm ảnh 3x4, các văn bằng, giấy tờ liên quan (đã sao y). Chỉ những hồ sơ được điền đầy đủ và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của Công ty TNHH Toyota Cần Thơ (TCTC) mới được mời tham dự phỏng vấn.
(Please strictly fill in all the questions, attach a recent photo (3x4cm), certificates, other related documents . Only shortlisted applicants are invited for an interview.)

Vui lòng đính kèm tất cả: hình 3x4, lý lịch, giấy khám sức khỏe, các bằng cấp, chứng chỉ, hợp đồng lao động (nếu có) hoặc các tài liệu khác (Các hồ sơ phải được sao y công chứng).
(Please attach all degrees, diplomas, certificates, labor contract(s) or other documents.)

1.Thông tin cá nhân

2. Trình độ và kinh nghiệm (Academy & Experiences)

3. Quá trình làm việc (Employment history)

VD:
- Tên công ty trước đây và hiện tại (Name of current &previous employers):
- Vị trí (Position):
- Năm (từ … đến) Years From…to):
- Mức lương (Salary):
- Lý do nghỉ việc (Reasons for leaving):

4. Thông tin về tiền lương (Salary information) & các câu hỏi khác (Other questions)

5. Thông tin gia đình (Family Information)

Vui lòng ghi rõ cho từng người thân (Please fill the information relating to your relatives)
Ví dụ:
1/ Ba (Father)
- Họ tên (Full name): Nguyễn Văn Lộc
- Ngày sinh (Date of birth): 18/07/1945
- Quê quán (Permanent address): Cần Thơ
- Nghề Nghiệp (Occupation): Giáo viên

* Nếu là anh,chị, em/con; vui lòng ghi rõ số lượng và thông tin tương ứng.

6. Khảo sát (Survey)

 

THANK YOU

 

Cảm ơn bạn đã điền chi tiết thông tin.  Hồ sơ của bạn sẽ được Toyota Cần Thơ xem xét để mời phỏng vấn hoặc thi tuyển.
Thank for your personal information fulfilled.  Your application will be carefully considered for an interview or an entrance exam.